ค้นหาข้อมูล

โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน จัดโดยอพท.น่าน ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีน่าน ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน