ค้นหาข้อมูล

ประชุมหารือระหว่างศูนย์อำนวยการและประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ของกระทรวงมหาดไทย
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต และนายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมประชุมหารือระหว่างศูนย์อำนวยการและประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค  ของกระทรวงมหาดไทยกับจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน