ค้นหาข้อมูล

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน ๑๘๒ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน ๑๘๒ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย ทหาร อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน