ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิด "พิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗"
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิด "พิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗" โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ และนักเรียนนักศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน