ค้นหาข้อมูล

พิธีกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยกรมพัฒนาที่ดิน
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมพิธีกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ถวาย ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีและผู้ถวายพระกฐิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน