ค้นหาข้อมูล

วันตำรวจประจำปี ๒๕๖๐ ณ ลานด้านหน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

วันอังคารที่ ๑๗ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๒๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติในงานวันตำรวจประจำปี ๒๕๖๐  ณ ลานด้านหน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน