ค้นหาข้อมูล

พิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง ประจำจังหวัดน่าน
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง ประจำจังหวัดน่าน พร้อมด้วย ทหาร ตำรวจ อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ พุทธมณฑลจังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน