ค้นหาข้อมูล

งานแถลงข่าวผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีฯ
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในงานแถลงข่าวผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน พื้นที่จังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน และเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน