ค้นหาข้อมูล

ตรวจงานการก่อสร้างถนนของแขวงทางหลวงชนบทน่าน พื้นที่ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

วันพุธที่ ๑๘ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น.  นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตรวจงานการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ และ            พระจิตกาธานของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

 

 

 

 

หลังจากนั้น เวลา ๑๔.๐๐ น.  นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตรวจงานการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ และพระจิตกาธาน ของ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน