ค้นหาข้อมูล

การประชุมหารือระหว่างกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต และนายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมหารือระหว่างกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของกระทรวงมหาดไทยกับจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน