ค้นหาข้อมูล

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

วันนี้ (20 ต.ค. 60) เวลา 10.00 น. จังหวัดน่าน ได้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค จังหวัดน่านในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบแนวทางปฏิบัติ ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน