ค้นหาข้อมูล

ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

 

วันนี้ (24 ต.ค. 60) เวลา 14.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เพื่อติดตามความพร้อมการจัดพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน