ค้นหาข้อมูล

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

 

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี พ.ศ. 2561

(รายละเอียดตามไฟล์แนบ)