ค้นหาข้อมูล

(27 ต.ค. 60) เวลา 08.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในส่วนภูมิภาค

(27 ต.ค. 60) เวลา 08.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , ศาล , ทหาร  , อัยการ , ตำรวจ , หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกร เข้าร่วมในพิธี ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  และในเวลา 09.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธี ได้นำเหล่าข้าราชการฯ ทำพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์รวมต้นน้ำน่าน บ้านสบยาว ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน(27 ต.ค. 60) เวลา 08.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , ศาล , ทหาร  , อัยการ , ตำรวจ , หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกร เข้าร่วมในพิธี ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  และในเวลา 09.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธี ได้นำเหล่าข้าราชการฯ ทำพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์รวมต้นน้ำน่าน บ้านสบยาว ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน