ค้นหาข้อมูล

การประชุมเตรียมการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 3 พ.ย. 60 เวลา 10.00 น. จังหวัดน่าน ได้ประชุมเตรียมการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , หัวหน้าส่วนราชการ , นายอำเภอบ่อเกลือ , นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน