ค้นหาข้อมูล

ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินการก่อสร้างสุขศาลาพระราชทาน ณ บ้านป่าก๋ำ ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 

วันนี้ (3 พ.ย. 60) เวลา 13.30 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ , นายอำเภอบ่อเกลือ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินการก่อสร้างสุขศาลาพระราชทาน ณ บ้านป่าก๋ำ ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน