ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศไทย - สปป.ลาว เส้นทางน่าน - ไชยะบุรี - หลวงพระบาง

 

วันนี้ (9 พ.ย. 60) เวลา 08.20 น. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้จัดงานพิธีเปิดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศไทย - สปป.ลาว เส้นทางน่าน - ไชยะบุรี - หลวงพระบาง โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ,  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด , หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานฯ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน