ค้นหาข้อมูล

โครงการตลาดประชารัฐ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน

 

วันที่ 10 พ.ย.60 เวลาประมาณ 09.30 น. นายไพศาล  วิมลรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐของ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน บริเวณโถงด้านหน้าศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 1 ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้กับ ผู้มาลงทะเบียนให้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นที่ขายสินค้าตามโครงการตลาดประชารัฐดังกล่าว เหตุการณ์ทั่วไปปกติ