ค้นหาข้อมูล

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" และการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

 

วันนี้ (10 พ.ย. 60) เวลา 11.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" และการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน