ค้นหาข้อมูล

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

 

วันนี้ (9 ธ.ค. 60) เวลา 08.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , ทหาร , อัยการ , ตำรวจ , หัวหน้าส่วนราชการ , เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ พุทธมณฑล วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน