ค้นหาข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สนจ.นน.
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

 

 

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินรอบที่ ๒ (สัมภาษณ์) ในตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานจังหวัดน่าน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)