ค้นหาข้อมูล

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ไชยสถาน
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

อบต.ใชยสถาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้