ค้นหาข้อมูล

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สนจ.นน.
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานจังหวัดน่าน

(รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้)