ค้นหาข้อมูล

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน   

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมี นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ที่ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่างรวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน และเพื่อเป็ฯการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอพระองค์ท่าน ในการเสด็จทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 ณ ลุมพินีสถาน จึงได้กำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็นวัน "มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"