ค้นหาข้อมูล

สนพ.น่าน ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน   

สนพ.น่าน ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุพัฒน์  แก้วรัตนากร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น (ไฟฟ้า) ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ทอง กรุ๊ป ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน