ค้นหาข้อมูล

งานฉลองสมโภชสรงน้ำพระหลักเมืองน่าน อายุครบ 230 ปี
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

 

วันนี้ (15 เม.ย. 61) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน น้ำสรง ผ้าแพรทิพย์ และผ้าไตร 10 สำรับ เนื่องในงานฉลองสมโภชสรงน้ำพระหลักเมืองน่าน อายุครบ 230 ปี โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางโศภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน , รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , ทหาร , ตำรวจ , หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมในงานพิธี ณ ศาลพระหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน