ค้นหาข้อมูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ออกรายการ "ผู้ว่าพาคุย"
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

 

วันนี้ (17 เม.ย. 61) เวลา 08.05-09.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ออกรายการ "ผู้ว่าพาคุย" โดยมี นางวิจิตรา โกสีย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน , FM 94.75 MHz , สถานีวิทยุชุมชน และเคเบิลทีวีท้องถิ่น