ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

 

วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน