ค้นหาข้อมูล

พิธีสูมาการวะ นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

วันนี้ (19 เม.ย. 61) เวลา 13.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดพิธีสรงน้ำพระมหาเถระ พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ปี 2561 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีสรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดน่าน และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดน่าน  พร้อมด้วยนางโศภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน , รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , ศาล , อัยการ , หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ กลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วมงานพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เวลา 14.00 น. สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ได้จัดพิธีสูมาการวะ นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , นางโศภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตามประเพณีปีใหม่เมือง พ.ศ. 2561 โดยมีคณะข้าราชการ พ่อค้าประชาชน กลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมงานฯ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน