ค้นหาข้อมูล

การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2561) "งาช้างดำเกมส์"
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

 

วันนี้ (21 เม.ย. 61) เวลา  16.00 น. จังหวัดน่าน ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2561) "งาช้างดำเกมส์" โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , คณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย , คณะกรรมการจัดการแข่งขัน , คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศ เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน