ค้นหาข้อมูล

โครงการค่ายแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใฝ่ความดี ณ หอประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

วันอังคาร ที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใฝ่ความดี ณ หอประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล  อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน