ค้นหาข้อมูล

"แรงงานน่านสมานฉันท์ ร่วมกันต้านยาเสพติด" เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

 

 

วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "แรงงานน่านสมานฉันท์ ร่วมกันต้านยาเสพติด" เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ นายจ้าง และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน