ค้นหาข้อมูล

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

จังหวัดน่านประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ในสังกัดสำนักงานจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย