ค้นหาข้อมูล

โครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

 

วันนี้ (1 พ.ค. 61) เวลา 10.30 น. สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยร่วมกับจังหวัดน่าน เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้จัดทำโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางโศภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน , หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และประชาชนจิตอาสาฯ เข้าร่วมในพิธีฯ โดยกำหนดจัดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในระหว่างวันที่ 25 เม.ย. - 4 พ.ค. 61 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อทำการตรวจรักษาผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคตาให้ได้รับการตรวจรักษาได้อย่างถูกต้อง ทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง มีเป้าหมายผู้ร่วมโครงการฯ จำนวน 800 คน