ค้นหาข้อมูล

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ในตำแหน่ง พนังงานวิชาการเงินและบัญชี
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง พนังงานวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดน่าน