ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เขียนโดย Administrator   

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเจ้ามงคลวรยศ ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน