ค้นหาข้อมูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับวัด (เจ้าอาวาส) ฯ
เขียนโดย Administrator   

 

 

 

 

วันนี้ (24 พ.ค. 61) เวลา 09.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับวัด (เจ้าอาวาส) และเลขานุการเจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับชั้น ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่าน และบรรยายถวายความรู้เรื่อง "การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ของจังหวัดน่าน (ฝ่ายบ้านเมือง)" ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน