ค้นหาข้อมูล

การประชุมสร้างความตระหนักความเข้าใจในการดำเนินการ โครงการอนุรักษ์ป่าน่าน จากห้องเรียนสู่ชุมชน ฯ
เขียนโดย Administrator   

 

 

 

วัันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมสร้างความตระหนักความเข้าใจในการดำเนินการ โครงการอนุรักษ์ป่าน่าน จากห้องเรียนสู่ชุมชน และการนำหลักสูตร "รักษ์ป่าน่าน" สู่สถานศึกษา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน