ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

 

 

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเจ้าสุมนเทวราช ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน