ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิด โครงการงานของดีตำบลป่ากลาง ประจำปี ๒๕๖๑ และงาน "เกษตรทำอะไรในสวนมะม่วง"

 

วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการงานของดีตำบลป่ากลาง ประจำปี ๒๕๖๑ และงาน "เกษตรทำอะไรในสวนมะม่วง" จัดระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ , หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นายอำเภอปัว และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปัว ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน