ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการ PCC

 

วันศุกร์ที่ ๑  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการ PCC และทีมงานวางแผนเมือง (เทศบาลเมืองน่าน) ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน