ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม

 

วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน