ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิด "วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน" ประจำปี ๒๕๖๑

 

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด "วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน" ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดน่าน ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน