ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดการประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา

 

วันเสาร์ที่ ๙  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๑๕ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ หอประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน