ค้นหาข้อมูล

ประชุมการเตรียมการบริหารจัดการผลผลิตลำไย ปีการผลิต 2561

 

วันนี้ (11 มิ.ย. 61) เวลา 15.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมการเตรียมการบริหารจัดการผลผลิตลำไย ปีการผลิต 2561 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน