ค้นหาข้อมูล

สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดน่าน ได้จัดประชุมสามัญประจำปี 2561
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

วันนี้ (12 มิ.ย. 61) เวลา 09.00 น. สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดน่าน ได้จัดประชุมสามัญประจำปี 2561 และโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุจังหวัดน่าน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคารศิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน