ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

วันอังคารที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน