ค้นหาข้อมูล

การประชุมกองอำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน