ค้นหาข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ(เพิ่มเติม)
เขียนโดย Administrator   

 

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดน่าน (เพิ่มเติม ) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้