ค้นหาข้อมูล

ขอคำปรึกษาและนำเรียนข้อมูลเรื่องการจัดทำป้ายสื่อความหมาย (Interpretation Sign)
เขียนโดย นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง   

 

วันนี้ (18 มิ.ย. 61) เวลา 11.00 น. นายสกนธ์ สุนทรชาติ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ และคณะฯ ได้เข้าพบ นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เพื่อขอคำปรึกษาและนำเรียนข้อมูลเรื่องการจัดทำป้ายสื่อความหมาย (Interpretation Sign) ซึ่งเป็นแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่เมืองเก่า ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน